1. Izgradnja Oftalmološke klinike i Klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 u 15 CMB KCUS-a Investitor: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
http://www.kcus.ba/potpisan_ugovor_o_izgradnji_14._i_15._etaze_cmb-a#1
2. Izgradnja Graničnog prijelaza Bijača - Investitor: Delegacija Europske Komisije u BiH
3. Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu - Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
4. Rekonstrukcija i adaptacija objekta "Paviljon II" studentskog naselja Bjelave u Sarajevu Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
http://ekapija.ba/bs/Vijest/investicije/u-toku-obnova-paviljona-dva-studentskog-doma-na-bjelavama/46169
5. Izgradnja poslovnog objekta KJU "Porodično savjetovalište" – I faza, u ulici Bihaćka bb, Sarajevo
Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
6. Obnova Kantonalnog suda i Ureda kantonalnog tužioca u Mostaru
Investitor: Delegacija Europske Komisije u BiH
7. Izgradnja JU OŠ "Aneks"
Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
http://www.ks.gov.ba/aktuelno/pocela-izgradnja-osnovne-skole-na-aneksu
8. Izgradnja objekta "Sportska dvorana u ulici Zvornička"
Investitor: Općina Novo Sarajevo
http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/izgradnja-sportske-dvorane-na-grbavici-uskoro-pocinje-opremanje
9. Adaptacija i dogradnja potkrovlja zgrade gazi Husrev-begove biblioteke
Investitori: Rijaset Islamske zajednice u BiH; Ambasada Republike Turske
10. Adaptacija i rekonstrukcija zgrade Kantonalnog tužilaštva KS"
Investitor: UNDP